Việt Nam tạm dừng chứ không từ bỏ khai thác dầu ở lô 136

CVD

VN Youtuber – Xuất bản 27 thg 7, 2017

Một số cơ quan thông tin quốc tế nói rằng dưới sức ép của Trung Quốc, Việt Nam đã phải dừng khoan dầu tại lô 136. Tuy nhiên dừng không phải là vì sợ và cũng không có nghĩa là từ bỏ việc khai thác dầu ở đây.

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s